Därför fick föräldrarna i Göteborg beskedet så sent.