I förra veckan kom IVO, inspektionen för vård och omsorg, med hård kritik efter att ha granskat hur äldrevården hanterades i början av pandemin. Myndigheten kritiserar alla regioner och det har främst handlat om att det inte gjorts individuella bedömningar av läkare. Men mycket har hänt sedan i våras.