Flera trafikolyckor men inga allvarliga personskador.