Vd:arna för SSAB, LKAB och Vattenfall: Vi är redo att öka insatserna från vår sida, men för att lyckas måste samhället och politiken göra detsamma.