Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR