Kielen elvytys ei näytä vielä lisänneen meänkielen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Mitä useampi käyttää kieltä arjessa ja yhteiskunnan tukemana, sitä positiivisempi kehitys on, toteaa Tukholman yliopiston adjunkti Sari Pesonen.