Den andra kvinnliga premiärministern i landets historia tackade för sig.