Det är något lustigt i att byråkrater, likt hungriga hyenor, ger sig efter straffade brottslingar.