Ingen lyssnade när tidigare centerledaren pekade på klyftan mellan stad och land.