En ideologi på frammarsch är konservatismen, som dock är notoriskt svårdefinierad.