Om vi helt slutar följa restriktionerna är risken stor att ytterligare minst 1000 personer dör i Sverige till följd av coronapandemin redan innan årsskiftet. Den uppskattningen gör Tom Britton, professor i matematik. Om vi däremot skärper oss och verkligen efterlever coronareglerna kan vi minska dödstalen till runt 100 nya fall i år.