En sopbil i Sundsvall har sedan årsskiftet inte sorterat ut matavfall vid hämtning. I stället för att bli biogas har avfallet eldats upp i Korstaverket.