Kristofer Ahlström: Man får ändå ge Jesus att han dog vid exakt rätt ålder.