En stor polisinsats planeras när stats- och regeringschefer samlas i Malmö den 13 oktober till ett forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. – Det senaste som liknade detta i Skåne var när påven var på besök i Malmö och Lund för fem år sedan, säger Malmös biträdande polisområdeschef Mattias Sigfridsson.