Minst sex poliser har skjutits i Philadelphia i USA. En massiv polisinsats har pågått i mer än två timmar, där gärningspersonen ska ha direktsänt händelsen på Facebook. Polisen försöker få den misstänkta att ge upp – men personen fortsätter att skjuta.