Om de kan fälla regeringens budget lär de göra det.