Vi ska inte överskatta eller underskatta världsledarna.