I många år har ex-presidenten försökt hemlighålla deklarationerna.