Forskning visar att kvinnor bryr sig mer om klimatet än män. Men inte bara kön spelar roll – andra aspekter som inkomstnivå, ålder och etnicitet avgör också hur stort klimatavtryck man lämnar. Har du märkt att miljötänket skiljer sig åt mellan könen? Eller är andra faktorer viktigare?