Till helgen inleder Försvarsmakten sin sjöförsvarsövning Swenex 19 utanför Blekinges kust. Det är marinens största årliga nationella övning.