Slutet på räddningsbåten Aquarius operationer i Medelhavet är resultatet av en striktare flyktingpolitik i Italien och Europa. Flyktingarna ska aldrig ge sig ut på havet, är tanken. Men det finns en risk att fler dör, utan vittnen.