Med kallare vintrar och hetare somrar ökar kostnaderna för att göra inomhusklimatet drägligt. Det driver upp energikostnaderna året om.