“Maria” levde med sin våldsutövare i sju år. Det sexuella och psykiska våldet började tidigt. Men efter det första barnet blev situationen värre och till slut samlade hon mod nog att anmäla.