KOLUMNEN. Margit Silberstein är journalist och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Hon har tidigare varit inrikespolitisk kommentator i SVT. Även om MP skulle framstå som trovärdigt när det återgår till sin gamla flyktingpolitik är det inte självklart att det lockar några större väljarskaror.