Den svenska astronauten med kollegor har landat utanför Floridas kust.