Att beskriva Statementfestivalen som ”mansfri” är en överträdelse av diskrimineringsförbudet, skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ett utlåtande. Däremot anser DO inte att någon enskild person har diskriminerats.