Asfalt som smälter och soptippar som självantänds • Värmeböljan slår hårt mot Indien.