De två männen kom gåendes hand i hand genom Centralstationen.Då gick tre män till våldsam attack med slag och sparkar.Motivet var, enligt tingsrätten, att kränka dem för deras sexuella läggning.Nu döms trion.