Flera filmer har säkrats från överfallet vid Sydkajen.