Mannen som ansvarade för Demokraternas nomineringsval i Iowa avgår. Ett val som ifrågasatts och kritiserats.