Jonas Sjöstedt (V) och Alice Bah Kuhnke (MP) bland talarna.