– Det räcker inte att Sverige har fördömt Turkiets bombningar och invasion av norra Syrien. EU och FN måste gå samman för att stoppa bombningarna, säger Denja Eliassi från Kalmars kurdiska kulturförening.