Sex av tio hushåll på Lunds landsbygd saknar snabbt bredband