Region Dalarna har sedan 2015 tagit emot cirka 160 miljoner kronor i riktade statliga bidrag som ska förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Men regionrådet Sofia Jarl (C) skulle helst se att de bidrag som tas emot gick att använda där de behövs bäst i regionen. – I grund och botten är jag inte för att man ska gå in och detaljstyra från staten, jag tror att beslut ska fattas så nära...