Andreas Johansson Heinö: Dödförklarandet symptomatiskt för en debatt som rör sig bakåt.