Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ta upp frågan om en kvinna som ingår i ett månggiftesäktenskap ska betraktas som gift eller som ensamstående. Detta för att kunna besluta om kvinnan ska få bostadsbidrag eller inte.