Begravningsbilen med drottningens kista har anlänt till Windsor.