Gäller bland annat SJ-tåg mellan Stockholm och Uppsala.