Nedflytten från högsta serien har resulterat i stora intäktsbortfall för KIF Örebro som nu befinner sig i ekonomisk kris. Klubben startade därför en kampanj för att samla in pengar och det är många som har bidragit.