Med boken ”Från terrorns frontlinjer” summerar Magnus Ranstorp sin karriär.