Klimatförändringar gjorde skyfallet som orsakade översvämningarna i Libyen mer intensivt och upp till 50 gånger mer sannolikt, enligt en ny analys. Bristande dammunderhåll, politisk instabilitet och bebyggelse på utsatta platser bidrog till att förvandla extremvädret till en humanitär katastrof.