Vattenledningsnätet i Katrineholm, Flen och Vingåker är kraftigt eftersatt och är i stort behov av renovering, enligt Sörmland vatten. Bolaget vill att VA-taxan höjs för kunna öka förnyelsetakten på vattenledningsnätet.