En hjälplinje mot modernt slaveri som öppnat i Storbritannien mottog tusentals samtal under det första året. Nästan 5 000 potentiella offer som utnyttjas på biltvättar, byggarbetsplatser, nagelsalonger och bordeller har identifierats.(TT)