Forskare vid Högskolan Dalarna har fått två miljoner kronor för att forska om amning och varför den inte fungerar. – Det betyder jättemycket, känns fantastiskt att vi får de här pengarna till ett väldigt viktigt ämne, säger Jenny Ericson, klinisk lektor vid Högskolan Dalarna.