SMHI har kvar sin gula vädervarning även under tisdagen, vilket innebär tidvis snöfall som bland annat kan orsaka trafikstörningar. Detta ger även idag många inställda avgångar och förseningar i tåg- och busstrafiken.