På Enskede gårds gymnasium har över häften utsatts • Så ser det ut i resten av Stockholm.