Det är lag på att ha lampa på cykeln när det är mörkt, ändå är det många som inte har det. Polisinspektör Mikael Jernberg, på trafikenheten, uppskattar att runt var fjärde inte har rätt belysning på cykeln.