Antalet som vårdas på sjukhus med covid har under det senaste dygnet minskat från 251 till 221. Störst är minskningen på vårdavdelningen där covidfall minskat från 236 till 208.Samtidigt bedöms antalet covidpatienter som är inlagda av andra orsaker men som även har testat positivt nu vara en tredjedel på Skånes universitetssjukhus.