Medan svenska folket blir allt bättre på att sortera sitt hushållsavfall så är byggindustrin inte lika bra. Bara till avfallsanläggningen i Vaggeryd kommer det varje månad in 20-tals ton felsorterat byggavfall. – Det är fullständigt förkastligt. Så kan vi inte hålla på, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på branschorganisationen Sveriges byggindustrier.