Destination Gotland beräknar att det denna vecka är cirka 11 000 personer fler på ön än de som är fast boende. Detta enligt länsstyrelsens lägesbild i vilken de också meddelar att alla gymnasieelever återgår till skolundervisning efter påsklovet.